Količina:

0


Iznos:

0,00

Opcija mjerenja brzine za MFplus

Opcija mjerenja brzine za MFplus

    Opis proizvoda

    Opcija mjerenja brzine zraka preko Pitotove cijevi, uključeno sa proračunom volumnog protoka
    1 m/s … 100 m/s, točnost ±1 m/s ili 1 % vrijednosti 

    Ova opcija nije moguća sa zajedničkom opcijom mjerenja diferencijalnog tlaka

    Odgovarajuču Pitot cijev treba naručiti dodatno