Količina:

0


Iznos:

0,00

MRU NOVAplus

MRU NOVAplus
 • MRU NOVAplus
 • MRU NOVAplus
Kompaktni multifunkcijski analizator dimnih plinova NOVAplus sa odvojivom upravljačkom ručnom jedinicom u praktičnom koferu.
Dok ja bazna stanica na mjernom mjestu, cijeli proces mjerenja se lako prati i kontrolira preko ručne jedinice na odgovarajućem mjestu.
Bežična kontrola bazne stanica omogućuje veću fleksibilnost i brz odziv mjernog instrumenta, tako da više nisu potrebne dugačke priključne cijevi do mjernog mjesta.

  Opis proizvoda

  Funkcije bazne stanice:
  • standardno ugrađeni senzori za O2 i CO (H2 kompenzirana)
  • automatska zaštita CO senzora od preopterećenja
  • mjerni kanal za COh, COvh, NO, NO2, SO2, H2S i/ili NDIR modul (dodatna opcija) 
  • izmjenjiva sonda sa priključnim cijevima 2,7m ili 5m (dodatna opcija)
  • odvajač kondenzata, zvjezdasti PTFE filter
  • Pelterov hladnjak (dodatna opcija)
  • ugrađen brzi pisač
  • ležište za upravljačku jedinicu sa induktivnim punjenjem
  • mjerjenje temperature plina i zraka
  • tlak/podtlak i diferencijalni tlak
  • Li-Ion akumulator za 20 sati (10 sati sa Peltierovim hladnjakom) autonomije
  • strujni adapter za napajanje
  • robusno metalno kučište u aluminijskom koferu

  Funkcije BASIC daljinske ručne jedinice za upravljanje:
  • upravljanje svim funkcijama bazne stanice
  • prikaz na 3.5” TFT zaslonu u boji sa pozadinskim osvjetljenjem
  • pohrana i prijenos rezultata mjerenja
  • SD kratica 4 GB i mini USB priključak
  • prijenos podataka preko Bluetooth sučelja (bazna stanica <--> daljinska jedinica)
  • Li-Ion akumulator za 30 sati autonomije
  • bezkontaktno punjenje na baznoj stanici

  Dodatne funkcije KOMFORT jedinice za upravljanje:
  • ugrađen senzor diferencijalnoga tlaka +/- 100 hPa
  • ugrađena dva priključka tip K za mjerenje temperature ili razlike temperature (sonde su dodatna opcija)
  • alternativna mogućnost mjerenja temperature ulaznog zraka sa daljinskom jedinicom
  • AUX priključak za dodatne opcijske sonde (HC sonda, brzina, vlaga zraka itd.)

  Također pogledajte --> Opcije i pribor za analizator

  Dokumenti 
  Prospekt (E)Dokument PDF
  Tehničke karakteristike
  Temperatura dimnih plinova0... 800°C (do 1.700°C sa opcijskom sondom)
  Sonda300 mm / fi 8 mm, izmjenjiva, cijevi dužine: 300... 2000 mm
  Temperatura zraka0... 100°C
  O20... 21% - dodatna opcija: izvedba "Long Life"
  CO (H2 kompenziran)0... 4.000 ppm, max. preopterećenje 10.000 ppm
  CO low0... 500 ppm (rezolucija: 0,1 ppm) - dodatna opcija
  CO high0... 4.000 ppm, max. preopterećenje 20.000 ppm (opcija)
  CO very high0... 4,00%, max. preopterećenje 10,00% (opcija)
  NO (NOx)0... 1.000 ppm, max. preopterećenje 5.000 ppm (opcija)
  NO low0... 300 ppm (rezolucija: 0,1 ppm) - dodatna opcija
  NO20... 200 ppm, max. preopterećenje 1.000 ppm (opcija)
  SO20... 2.000 ppm, max. preopterećenje 5.000 ppm (opcija)
  H2S0... 500 ppm, max. preopterećenje 2.000 ppm (opcija)
  IC modul (NDIR)CO2 / H2S / CH4 / CxHy - dodatna opcija
  Zaštita CO senzoraautomatska - pomoću preklopnog ventila i pumpe za ispiranje
  Podtlak/tlak+/- 100 hPa
  Izračunavanjemg/m3, mg/m3 kod X%O2, ppm kod X%O2, mg/kWh, Lambda (pretičak zraka), iskorištenje (%), gubici (%), kondenzacijsko iskorištenje (%), temp. rosišta dim. plinova (°C), CO2 (%)
  Sadržaj kisika kod izračunaslobodno podesiv
  Izbor gorivalož ulje, zemni plin, UNP, drvo, peleti, ... , mogućnost unosa vlastitih goriva
  Interni test tijesnosti analizatorada
  Ispis rezultatapreko ugrađenog brzog pisača
  Interna memorija1MB
  Pohrana na SD karticuda
  Zaslon3,5" TFT u boji, sa pozadinskim osvjetljenjem
  PC-sučeljeda (mini USB)
  Bluetoothopcija
  Napajanjeakumulator Li-Ion, autonomija do 20h / strujni adapter 100...240 VAC / 50...60 Hz, 1.4 A, 12 VDC/5A 
  Masacca. 7,4 kg zajedno sa koferom
  Dimenzije470 x 314 x 235 mm
  Radna temperatura+5°C... +45°C, relativna vlaga do max. 95%, bez kondenzacije


  • prikaz mjerenja sa instrumentom NOVAplus: