Količina:

0


Iznos:

0,00

Pumpa za mjerenje dimnog broja

Pumpa za mjerenje dimnog broja
sa priborom (filtrirni papiri, skala, mast i ključ).

    Opis proizvoda

    Ručna pumpa za određivanje dimnog broja - stupnja čađavosti sa priborom (filtrirni papir - 80 traka, skala čađavosti po Bacharachu 0-9, mast za podmazivanje klipa i ključ za ozdržavanje).
    Preporučamo da se mjerenje dimnog broja na uljnim ložištima izvodi prije same analize dimnih plinova, kako bi spriječili nepotrebno opterećenje analizatora ako bi ložište jako čađilo.
    Nakon završetka konačnog podešavanja, ponovno provjerite dimni broj.