Količina:

0


Iznos:

0,00

NO mjerni kanal za NOVAplus / NOVAcompact

NO mjerni kanal za NOVAplus / NOVAcompact
-NO elektrokemijski senzor
-mjerno područje: do 5.000 ppm
-izračun NOx